Kulcs-tartó Program

Ne veszítse el az otthonát! A Kulcs-tartó Programban ingyenes jogi és szociális tanácsadással segítünk azoknak akiknek adósság, jelzáloghitel, jogi problémák miatt veszélybe került a lakhatása. A bankhiteleket érintő elszámolással és forintosítással kapcsolatos kérdésekben a Kulcs-tartó + PLUSZ Program segít!

Az elszámolással és forintosítással kapcsolatos tájékoztató levelek felépítése

2015/06/08. - írta: giola

Az elszámolással és forintosítással kapcsolatos tájékoztató levelek felépítése

Elszámolási és forintosítási információk. Az elszámolás határideje a később elszámoló bankoknál.

2015/05/07. - írta: giola

Elszámolási és forintosítási információk. Az elszámolás határideje a később elszámoló bankoknál.Az elszámolás értesítő megküldésének időpontját befolyásolja, hogy az adott pénzintézet indított-e pert az állammal szemben annak megállapítása érdekében, hogy a szerződéses feltételei tisztességesek voltak.

 

Ha a bank pert indított, és az 2015. március 1. után fejeződött be, akkor az elszámolás határideje és az elszámolás értesítő megküldése később történik.  

Az elszámolási perek jelenlegi állása, és az elszámolás értesítő megküldésének módosuló határideje:

Pénzügyi intézmény megnevezése

Bírósági ítélet jogerőre emelkedésének napja

Kúria előtti felülvizsgálatot lezáró határozat közzétételének napja

Elszámolási értesítő megküldésének (postára adásának) határideje

KDB Bank Európa Zrt.

2015. március 6.

2015. május 5.

K&H Bank Zrt. (banki és lízing üzletág is)

2015. március 6.

2015. április 16.

2015. június 15.

OTP Bank Nyrt.

2015. március 4.

2015. május 3.

OTP Ingatlanlízing Zrt.

2015. március 24.

2015. április 27.

2015. június 26.

OTP Jelzálogbank Zrt.

2015. március 4.

2015. május 3.

Porsche Bank Zrt.

2015. március 6.

2015. május 5.

Érkeznek az elszámolások! Amit a határidőkről tudni kell.

2015/05/05. - írta: giola

Határidők - hasznos tudnivalók!

Sokan ezekben a napokban kapják kézhez a pénzintézetektől érkező elszámolásokat, és a deviza alapú jelzáloghitelek forintosításáról szóló értesítést. Az elszámolás és a forintosítás jogszabály alapján fennálló kötelezettsége a pénzügyi intézményeknek, kötelező ezt megtenniük, így a fogyasztóknak alapesetben nincs teendője, a pénzügyi szolgáltató automatikusan kiküldi az elszámolást és az értesítéseket. Van azonban néhány dolog, amire oda kell figyelni, és amelyekben a fogyasztóknak kell lépniük.

Az, hogy ki mikor kapja meg az elszámolást, függ attól, hogy deviza alapú, deviza, vagy forinthitele van. Az elszámolás megküldésének időpontját befolyásolja még, hogy az adott pénzintézet indított-e pert az állammal szemben annak megállapítása érdekében, hogy a szerződéses feltételei tisztességesek voltak. Ezt a tényt minden pénzintézet köteles feltüntetni a saját honlapján, így erről ott tájékozódhatunk. A határidőket a lenti táblázat tartalmazza.

Aki úgy látja a táblázat alapján, hogy már meg kellett volna kapnia az elszámolást, mindenek előtt győződjön meg arról, hogy a pénzintézet ismeri-e a jelenlegi lakcímét. Ha a hitelfelvétel óta a lakcím megváltozott, és nem ez nem lett bejelentve, akkor valószínűleg még a régi címére kézbesítették az elszámolást. Ilyen esetben haladéktalanul jelentsük be az új címünket.

Az elszámolási határidők az alábbiak szerint alakulnak:

deviza alapú (forintban nyújtott és devizában nyilvántartott) szerződéseknél, ha a bank nem indított pert

2015. március 1 – 2015. április 30.

deviza alapú szerződéseknél, ahol a bank pert indított, és annak befejezésére 2015. március 1. után kerül sor

a peres eljárás befejezésétől számított 60 napon belül

forint alapú, vagy devizában nyújtott és nyilvántartott szerződéseknél, ha a bank nem indított pert

2015. augusztus 1 – 2015. szeptember 30.

forint alapú, vagy devizában nyújtott és nyilvántartott szerződéseknél, ahol a bank vagy az MNB pert indított, és annak befejezésére 2015. augusztus 1. után kerül sor

a peres eljárás befejezésétől számított 60 napon belül

Az MNB közleményei a Buda-Cash ügyben

2015/02/27. - írta: giola

Visszaélés gyanúja miatt a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa 2015. február 24-én azonnali hatállyal felfüggesztette a Buda-Cash Brókerház Zrt. tevékenységi engedélyét és felügyeleti biztosokat rendelt ki az intézményhez.
 
A fenti intézkedéseken túl szintén felügyeleti biztosokat rendelt ki a DRB bankcsoport tagjaihoz: a BRB BUDA Regionális Bankhoz, a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bankhoz, a Dél-Dunántúli Takarék Bankhoz és az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bankhoz. Valamennyi intézménynél korlátozásokat léptetett életbe az MNB. A jegybanki vizsgálat lezárásáig ezek az intézkedések maradnak érvényben.
 
A gyors, hatékony és széleskörű ügyféltájékoztatás érdekében az MNB elkészítette a Buda-Cash Brókerház Zrt.-hez és a DRB bankcsoporthoz kapcsolódó legfontosabb kérdések és válaszok összeállítását, melyet honlapján kiemelt banner formájában jelenített meg.
 
A vonatkozó cikk, a folyamatosan frissülő Gyakran Ismételt Kérdésekkel valamint az üggyel kapcsolatos, eddig megjelent sajtóközleményekkel az alábbi linken érhető el:

http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/buda_cash_dbr_bankcsoport
 
Az MNB a honlap folyamatos aktualizálásán túl Facebook oldalán is tájékoztatja a fogyasztókat.

Aktuális információk az elszámolásokkal és a forintosítással kapcsolatban

2015/02/16. - írta: giola

mire kell figyelni?

Két hét múlva elkezdik postázni az első elszámolásokat a bankok, de ahhoz, hogy rendben megkapjuk az elszámolásokat, és legyen időnk panaszt tenni, fontos, hogy a címünket jól tudja a bank.

Azok a pénzügyi intézmények, akik nem indítottak pert a Magyar Állammal szemben a szerződéses kikötéseik tisztességességének megállapítása iránt, vagy azok, amelyeknek a perei már lezárultak, 2015. március 1. és 2015. április 30. között adják postára az elszámolásokat. Tehát ha olyan deviza alapú és forintban törlesztett hitelünk, kölcsönünk vagy pénzügyi lízingszerződésünk van, amely érintett az elszámolással, akkor elképzelhető, hogy március első napjaiban már megkapjuk az elszámolást, és ugyanabban a levélben a forintosítással kapcsolatos információkat is.

A forinthitelek és a devizában nyújtott és törlesztett hitelek esetében az elszámolást 2015. augusztus 1. és 2015. szeptember 30. között kell megküldeni. Az olyan pénzügyi intézményeknél, akik pert indítottak a Magyar Állammal szemben, a határidők elcsúszhatnak, nekik a perek lezárulását követő 60 napon belül kell elszámolniuk. Az, hogy egy adott pénzügyi intézmény indított-e pert, az a saját honlapjáról derül ki, ott tudjuk ezt ellenőrizni, és ugyanott tudjuk azt is megnézni, hogy hol tart a per.

A pénzügyi intézmények ajánlott, tértivevényes levélben küldik meg az elszámolást, arra a címre, ami a nyilvántartásukban jelenleg szerepel. Nagyon fontos ezért, hogy ha megváltozott a lakóhelyünk, akkor azt a lehető leghamarabb jelentsük be a bankunknak! A jogszabály szerint lakóhelyként azt a címet kell bejelenteni, ahová a küldeményeket várjuk. Akkor is érdemes egyeztetni, ha bizonytalanok vagyunk abban, hogy milyen címet tart nyilván a bank.

Ha nem mi vagyunk az elszámolás címzettjei, de az adott hitel vonatkozásában adósok, kezesek vagy zálogkötelezettek vagyunk, akkor kérhetjük, hogy a pénzügyi intézmény tájékoztatásul küldje meg másolatban az elszámolást nekünk is, de ezt kérni kell, nem automatikus.

A kilakoltatási moratóriumról

2015/02/03. - írta: giola

December első napjától kilakoltatási moratórium van. Ezt tudjuk, de tudjuk-e, hogy meddig tart, és mi lesz utána? Kikre vonatkozik, mit jelent pontosan, és mivel jár? Az elmúlt években – és időszakban – olyan sokszor változtak a szabályok, hogy hasznosnak tűnik összefoglalni az alapvető rendelkezéseket.

Általános szabályok, amelyek minden kilakoltatásra vonatkoznak

A kilakoltatási moratóriumra vonatkozó általános szabályok a végrehajtási törvényben vannak. Ezek szerint december 1. és március 1. között magánszemélyeket nem lehet kilakoltatni, de utána a végrehajtó soron kívül kívül intézkedik a lakóingatlan kiürítéséről. Nem vonatkozik a moratórium az önkényes lakásfoglalókra és azokra az adósokra, akikkel szemben a végrehajtási eljárásban korábban rendbírságot szabtak ki.

A végrehatást kérő végrehajtási kifogásban kérheti, hogy mégis intézkedjen a végrehajtó a lakóingatlan kiürítéséről, és a bíróság ennek helyt adhat, ha

 • az adós, vagy a vele egy háztartásban élő személy jogosult egy másik, beköltözhető lakóingatlan használatára, vagy
 • a végrehajtást kérő gondoskodik a moratórium időtartamára az adós elhelyezéséről, vagy
 • a végrehajtást kérő is magánszemély, és valószínűsíti, hogy az ő lakhatása sincs megoldva, hacsak nem tud beköltözni a kiürítendő lakóingatlanba

Az ún. fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó szabályok

Akik 2004. május 1. és 2014. július 19. között

 • deviza alapú, vagy
 • deviza alapúnak nem minősülő, vagy
 • forint alapú

kölcsön, hitel- vagy lízingszerződést (ún. "fogyasztói kölcsönszerződést”) kötöttek pénzügyi intézménnyel, azoknak a végrehajtási ügyeiben semmilyen intézkedés nem foganatosítható (tehát kilakoltatás sem), addig, amíg a pénzügyi intézmény el nem számolt el a fogyasztókkal az elszámolásra vonatkozó jogszabályok szerint.

Kivételek:

 • ahol már az elszámolási törvény hatályba lépése előtt értékesítették az ingatlant, ott az ezt követően esetlegesen folyamatban lévő eljárások, tehát az ingatlan kiürítése is folytatható (ez a devizában nyilvántartott és ingatlanfedezet mellett nyújtott ún. devizakölcsön szerződésekre csak speciális esetekben vonatkozik, ld. 3. pont),
 • a hitelező pénzügyi intézmény kérheti, hogy az adott ügyben állapítsa meg, hogy a fogyasztói kölcsönszerződésben nem volt olyan kikötés, ami miatt el kellene számolni – ha a bíróság ennek helyt ad, akkor folytatható a végrehajtás,
 • nincs akadálya annak, hogy az adós megfizesse a tartozását, vagy a követelés megszűnését vagy összegének csökkenését bejelentsék, és az ezzel kapcsolatos eljárási cselekményeket folytassák,
 • annak sincs akadálya, hogy a végrehajtás elrendelésére és az ezzel kapcsolatos eljárási cselekményekre, nyilatkozatokra sor kerüljön (de árverésre, kilakoltatásra nem),
 • ha a végrehajtást kérő helyi önkormányzat vagy a helyi önkormányzat és/vagy állam 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, és írásban kötelezettséget vállal arra, hogy ha az ingatlant ő szerezné meg, akkor 2 éven belül felújítja és pályázatot ír ki az ingatlan fekvése szerinti településen munkát vállalók részére arra, hogy az ingatlant bérelhessék (abból a célból, hogy munkahelyeket teremtsen, vagy segítse a helyben maradást).

Az olyan „devizakölcsön szerződésekre” vonatkozó szabályok, ahol már megtörtént az ingatlan értékesítése

Akik pénzügyi intézménnyel olyan hitel-, kölcsön vagy pénzügyi lízingszerződést kötöttek amelynél a tartozást euróban, svájci frankban vagy japán jenben tartják nyilván, és a tartozás fedezetéül lakóingatlan szolgált vagy a lízing tárgya lakóingatlan (ún. "devizakölcsön szerződés"), és a lakóingatlant már elárverezték, és már csak a kiürítése van hátra, ott a kilakoltatást mindenképpen el kell halasztani az elszámolást követő időszakra.

Kivétel:

 • ha a lakóingatlant az árverésen helyi önkormányzat vagy a helyi önkormányzat és/vagy állam 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet vette meg, és írásban kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlant 2 éven belül felújítja és pályázatot ír ki a fekvése szerinti településen munkát vállalók részére arra, hogy az ingatlant bérelhessék (abból a célból, hogy munkahelyeket teremtsen, vagy segítse a helyben maradást).

Időpontok a fogyasztói kölcsönszerződéseknél és a devizakölcsön szerződéseknél

A kilakoltatási moratórium vége az elszámolással érintett ún. fogyasztói kölcsönszerződések és az ún. devizakölcsön szerződések esetén mindig az elszámolás fogyasztóval való közlésének időpontjától függ.

Az elszámolást a pénzügyi intézmény megküldi a fogyasztóknak, és ezt követően 30 napja van, hogy a végrehajtónál intézkedjen az eljárás folytatása érdekében. Ezt a folytatás iránti intézkedését követő harmincadik napon ér véget a moratórium, a végrehajtó pedig az intézkedést követő legkésőbb 60 napon belül köteles folytatni az eljárást.

Az, hogy dátum szerint mikor lesz vége a moratóriumnak ezekben az ügyekben, attól függ, hogy az adott hitelt nyújtó pénzügyi intézmény indított-e pert az állammal szemben annak megállapítására, hogy a szerződéses kikötéseik tisztességesek voltak. A perekre vonatkozó határidők befolyásolják azt, hogy mikor folytatható a végrehajtás, és így mikor folytatódhatnak a kilakoltatások.

Ezek alapján legkorábban 2015. április elején folytathatják a kilakoltatásokat, de elképzelhető olyan eset is, hogy csak december elején.

Azt, hogy egy adott bank indított-e pert, köteles a honlapján feltüntetni, így minden bank esetében ezt meg lehet nézni.

Az elszámolási határidők az alábbiak szerint alakulnak:

deviza alapú (forintban nyújtott és devizában nyilvántartott) szerződéseknél, ha a bank nem indított pert

2015. március 1 – 2015. április 30.

deviza alapú szerződéseknél, ahol a bank pert indított, és annak befejezésére 2015. március 1. után kerül sor

a peres eljárás befejezésétől számított 60 napon belül

forint alapú, vagy devizában nyújtott és nyilvántartott szerződéseknél, ha a bank nem indított pert

2015. augusztus 1 – 2015. szeptember 30.

forint alapú, vagy devizában nyújtott és nyilvántartott szerződéseknél, ahol a bank vagy az MNB pert indított, és annak befejezésére 2015. augusztus 1. után kerül sor

a peres eljárás befejezésétől számított 60 napon belül

 

 

 

Folytatódik a Kulcs-tartó Program!

2012/11/30. - írta: giola

Továbbra is működik a Kulcs-tartó Program!

 A Kulcs-tartó Programot a Menhely Alapítvány korábbi lakásprevenciós programjának tapasztalatai alapján, és annak folytatásaként működtette 2011. szeptember és 2012. július között. A program ezen kísérleti szakaszának tapasztalatai igazolták, hogy szükség van ilyen típusú, egyénre szabott tanácsadásra, mert a jelenleg rendelkezésre álló állami és banki könnyítési lehetőségek nagyon sok ember számára nem jelentenek valódi megoldást: őket ténylegesen az otthonuk elvesztése fenyegeti.

A programban telefonos és személyes jogi és szociális tanácsadást biztosítunk a hozzánk fordulóknak. Telefonon minden hétköznap elérhetőek vagyunk 18.00 és 20.00 óra között, hétfőn-kedden-szerdán a 06-20-269-9838, csütörtökön és pénteken a 06-20-418-4516 telefonszámon. A személyes tanácsadásra a telefonos interjúk alapján kerül sor, ahol az adott konkrét helyzetre vonatkozó megoldást keressük az ügyféllel, és kísérletet teszünk a közvetítésre a pénzintézetek és az ügyfelek között. Ezzel megpróbálunk kialakítani egy olyan többoldalú kommunikációs technikát, amelynek keretében egy harmadik fél (segítő, közvetítő) bevonása lehetőséget biztosít arra, hogy a banki érdek (kintlévőség behajtása), az egyéni érdek (lakhatás és fizetőképesség megőrzése), és a társadalmi érdek (probléma kezelése a szerződéses jogviszonyon belül maradhasson) együttesen érvényesüljön. Amennyiben ez – ahogy a céljaink között szerepel – általános gyakorlattá válik, akkor várhatóan az érintettek képesek lesznek egyéni alkut kötni a pénzintézetekkel olyan módon, hogy az valós megoldást jelentsen.

Elérhetőségeink:

Hétfő-kedd-szerda 18.00 - 20.00, tel.: 06-20-269-9838

Csütörtök-péntek 18.00 - 20.00, tel.: 06-20-418-4516

Személyes ügyfélfogadás telefonos interjú alapján.

email: kulcstartoprogram@gmail.com

 

Kulcs-tartó Program

2012/07/09. - írta: giola

Ha már nem tudja törleszteni lakáshitelét…
Ha úgy érzi, hogy tartozásai miatt elvesztheti a fedelet a feje fölül…
Ha nem tudja, hogy hihet-e a fizetési nehézségeire megoldást kínálóknak…

Hívjon bennünket!

Nézzük meg együtt!
Gondoljuk át közösen!

A Menhely Alapítvány a hajléktalanság elkerülése céljából ingyenes, minden politikai és gazdasági érdekcsoporttól független tanácsadó szolgálatot működtet lakáshitelesek számára.
A programban jogászok és szociális munkás működnek közre

- az aktuális helyzet értékelésében
- a kívánt, a lehetséges és a valószínűsíthető jövő tervezésében
- a konkrét lépések kivitelezésében.

hívhat minket a 06 20 418-45-16-os telefonszámon

minden kedden, szerdán és csütörtökön 18-20 óra között.

email: kulcstartoprogram@gmail.com

Kulcs-tartó előadás: A Nemzeti Eszközkezelő Társaság

2012/01/22. - írta: giola

A Kulcs-tartó előadás-sorozat folytatódik!

Január 26. (csütörtök) 17:00-18:30 h: A Nemzeti Eszközkezelő Társaság - kik és milyen feltételekkel vehetik igénybe a segítséget?

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. abból a célból jött létre, hogy a bajba jutott lakáshitelesek ingatlanát megvásárolja és bérleti jogot kínáljon fel a korábbi tulajdonosoknak. Az előadáson szó lesz az Eszközkezelő feladatairól, működéséről, és arról, hogy kik és hogyan jogosultak az Eszközkezelő által nyújtott segítség igénybe vételére.

Meghívott előadó: Ternyák Edit szóvivő, Nemzeti Eszközkezelő Zrt.

Helyszín: Budapest VIII. ker., Szentkirályi utca 22-24.

A RÉSZVÉTEL INGYENES!

További információ: 06 20 426 88 83 (Kalota Ágnes), kulcstartoprogram@gmail.com

www.facebook.com/events/259216387479832/

Üdvözöljük!

2011/11/30. - írta: evatessza

Ha már nem tudja törleszteni lakáshitelét…
Ha úgy érzi, hogy tartozásai miatt elvesztheti a fedelet a feje fölül…
Ha nem tudja, hogy hihet-e a fizetési nehézségeire megoldást kínálóknak…

Hívjon bennünket!


Nézzük meg együtt!
Gondoljuk át közösen!

A Menhely Alapítvány a hajléktalanság elkerülése céljából ingyenes, minden politikai és gazdasági érdekcsoporttól független tanácsadó szolgálatot indít 2011. szeptember 15-étől.

A programban adósságkezelésben jártas szociális munkások és jogászok működnek közre

- az aktuális helyzet értékelésében
- a kívánt, a lehetséges és a valószínűsíthető jövő tervezésében
- a konkrét lépések kivitelezésében.

Hívhat minket a 06 20 418-45-16-os telefonszámon.

Hétfő-kedd: 18-20 óra
Szerda-csütörtök-péntek: 14-16 óra

 

Email: kulcstartoprogram@gmail.com

Címkék: bemutatkozás

Kulcs-tartó előadás: Az állam, az önkormányzatok és az egyén felelőssége a lakhatás megteremtésében

2011/11/29. - írta: evatessza

A Kulcs-tartó előadás-sorozat folytatódik!

December 8. (csütörtök) 17-19h: Az állam, az önkormányzatok és az egyén felelőssége a lakhatás megteremtésében

Milyen a felelős állami és önkormányzati lakáspolitika? Miért van olyan kevés bérlakás Magyarországon? Mik az egyén lehetőségei az otthonteremtésre?

Meghívott előadó: Győri Péter, szociológus, Menhely Alapítvány

Helyszín: Budapest VIII. ker., Szentkirályi utca 22-24.

A RÉSZVÉTEL INGYENES!

További információ: 06 20 426 88 83 (Udvarhelyi Tessza), kulcstartoprogram@gmail.com

Facebook-esemény

Mi a bankok és pénzügyi intézmények felelőssége a jelenlegi hitelválságban?

2011/10/19. - írta: evatessza

A Kulcs-tartó előadás-sorozat folytatódik!

November 10. (csütörtök) 17-19h A bankok és pénzügyi intézmények felelőssége

Milyen etikai szabályokat követnek a bankok? Milyen jogi szabályozásnak kell megfelelniük? Átverés volt-e a devizahitelezés? Bízhatunk-e még a bankokban?

Meghívott előadó: Müller János, vezető tanácsadó, Magyar Bankszövetség

Helyszín: Budapest, VIII. ker, Szentkirályi utca 22-24.

További információ: 06 20 426 88 83 (Udvarhelyi Tessza), kulcstartoprogram@gmail.com

A RÉSZVÉTEL INGYENES!

Indul a Kulcs-tartó önképző csoport!

2011/10/12. - írta: evatessza

Kulcs-tartó program keretében önképző csoport indul olyan embereknek, akik az adósság miatt lakásvesztés veszélyébe kerültek.

A csoport keretében meghívott vendégek előadásait lehet meghallgatni a hitelezés, eladósodás és adósságkezelés témaköreiben. A meghívott előadók a téma szakemberei vagy az adott témában illetékes hivatal/szervezet munkatársai. Az előadásokat beszélgetések követik, ahol a résztvevőknek lehetőségük lesz arra, hogy megismerkedjenek egymás helyzetével, feltehessék kérdéseiket és tanácsokat tudjanak nyújtani egymásnak.

Helyszín: Budapest, VIII. ker, Szentkirályi utca 22-24.

Jelentkezés és további információ: 06 20 426 88 83, kulcstartoprogram@gmail.com

A RÉSZVÉTEL INGYENES!

Október 13. (csütörtök) 17-19h Háztartási gazdálkodás és adósságkezelés

Milyen kiadásai vannak egy háztartásnak? Hogyan lehet ezeket tervezni?
Mit érdemes tenni, ha elmaradásba kerül egy háztartás?


Meghívott előadó: Fazekas Mara, szociális munkás, Máltai Szeretetszolgálat, Hitel-S program

A programról

2011/07/27. - írta: evatessza

Hogy működik a Kulcs-tartó program?

A független és ingyenes Kulcs-tartó programot a Menhely Alapítvány működteti. A program célja, hogy jogi és szociális tanácsot nyújtson olyan egyéneknek és családoknak, akiket adósságaik miatt a lakásvesztés, hajléktalanság fenyeget. A program elsősorban Budapesten és Pest megyében bajba került ügyfeleknek szól.

Telefonos ügyfélfogadás:

Hétfő-kedd-szerda 18-20 óra, tel.: +36 20 269 98 38

Csütörtök-péntek 18-20 óra, tel.: +36 20 418 45 16

Email: kulcstartoprogram@gmail.com


Amennyiben lehetőséget látunk ügye érdemi megoldására, személyes tanácsadásra hívjuk be Budapesten. A pontos címről telefonon tájékoztatjuk az ügyfeleket.

A személyes tanácsadáson egy jogász és egy szociális munkás fogadja az ügyfeleket. Kérjük, hogy a személyes tanácsadásra minden, az adósság(ok)hoz kapcsolódó iratot hozzon be, mert csak ezek alapján tudunk segíteni. A személyes tanácsadáson a szakemberek és az ügyfél átbeszélik az ügyfél helyzetét, adósságai jellegét és mértékét és közösen megállapodnak abban, hogy milyen lépések szükségesek a lakásvesztés megelőzésére.

A személyes tanácsadásra a telefonos interjúk alapján kerül sor, ahol az adott konkrét helyzetre vonatkozó megoldást keressük az ügyféllel, és kísérletet teszünk a közvetítésre a pénzintézetek és az ügyfelek között.

Amiben tudunk segíteni:
- jogi információk és tanácsadás
- szociális információk és tanácsadás
- egyéni érdekvédelem

Amiben nem tudunk segíteni:
- pénzügyi tanácsadás
- pénzügyi támogatás